Komponenty

Topologie

Systém se skládá z:

Systém umožňuje ovládat 1-4 pruhy (vjezdové/výjezdové). Na počítači běží LetUgo aplikace, jejíž funkcionalita je chráněna hardwarovým USB klíčem a která umožňuje správu databáze registračních značek, ovládání celého systému včetně živých náhledů obrazu z kamer. Aplikace též obsahuje prohlížení historie operací s možností filtrace a exporty statistik. Prohlédněte si video o systému.

LetUgo - blokové schéma

LetUgo – blokové schéma

Kamery jsou s počítačem spojeny po Ethernetu. Indukční smyčka nebo jiný detektor přítomnosti vozidla informuje systém, že přijelo vozidlo k závoře (/bráně). Signál z detektoru je zapojen přímo do digitálního vstupu kamery a ta ho následně předává do PC přes Ethernet. Podobné platí i pro signál otevření závory, který z PC jde po Ethernetu do kamery, jejíž digitální výstup je zapojen do ovladače závory. Takto realizované zapojení je velice výhodné, neboť kamera je vždy umístěna nedaleko detektoru i závory a odpadá tak nutnost natahovat od nich kabeláž až do počítače.
Počet kamer je modulární a systém může obsluhovat 1-4 kamery pro čtení RZ. Mimo to je ještě možné ke každému pruhu přidat ještě přehledovou barevnou kameru, která pak snímá fotky celého vozidla.

PC Aplikace

LetUgo aplikace se čtyřmi kamerami

LetUgo aplikace se čtyřmi kamerami

Aplikace funguje na operačním systému Windows a poskytuje kompletní management parkovacího systému – nastavení, správu databáze registračních značek a statistiky operací a je k dispozici i v češtině.

Správa povolených SPZ

Správa povolených SPZ

Aplikace umožňuje:

  • nastavení systému
  • živý náhled obrazu kamer
  • správu povolených a zakázaných RZ s možností importu a exportu z/do CSV souboru
  • manuální otevření závory operátorem
  • aktuální obsazenost parkoviště – počty volných míst
  • výpočet poplatku za parkování při výjezdu
  • statistiky operací s možností podrobné filtrace a exportu do CSV souboru
  • upozornění při zakázané operaci (např. pokus vozidla z blacklistu o průjezd)
  • propojení s externím CRM / ERP systémem

 

Detail události - projetí vozidla

Detail události – projetí vozidla

Detailní statistiky operací

Detailní statistiky operací

Blacklist - zakázané SPZ

Blacklist – zakázané SPZ

Přihlášení do aplikace

Přihlášení do aplikace

Kamery

ParkIt kamera

ParkIt kamera

Kamery jsou digitální s infračerveným (IR) přísvitem, aby byly dosaženy co nejlepší výsledky při rozpoznání registračních značek. Kamery obsahují automatický režim a umí se automaticky přizpůsobit světelným podmínkam ve dne i v noci za každého počasí a s počítačem jsou spojeny běžnou počítačovou sítí – Ethernetem.

ParkIt - webové rozhraní

ParkIt – webové rozhraní

Nastavení a konfigurace kamery (např. zoom, ostření – focus) probíhá přes integrované webové rozhraní, které též obsahuje živý náhled obrazu a je tedy velice jednoduché a rychlé kameru oživit při instalaci.
Ke každému pruhu je ještě možné přidat barevnou přehledovou kameru (ve schématu výše nevyznačeno), která zabírá celé vozidlo.

Pokračujte dále na Pro zájemce